Mgr. Lenka KOVÁČECHOVÁ

Bakalářská práce

Motivace dospělých ke zdravému životnímu stylu a faktory, které ji ovlivňují.

Motivation of adults for healthy style of life and influence factors.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na dospělou populaci, její postoj a motivaci ke zdravému životnímu stylu a v neposlední řadě také na faktory, které tuto motivaci ovlivňují. V první kapitole teoretické části seznamuji čtenáře se základními pojmy jako je motivace, motivování a motivační prostředí. Druhá kapitola je zaměřena na jasné vymezení pojmu ?zdravý životní styl?. Vysvětlení významu zdravé výživy …více
Abstract:
This thesis is focused on the adult population, her attitude and motivation to healthy lifestyle and not least on the factors that influence this motivation. In the first chapter of the theoretical part introduces basic concepts such as motivation, motivating and motivating environment. The second chapter focuses on a clear definition of "healthy lifestyle". Understand healthy diet for active adult …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁČECHOVÁ, Lenka. Motivace dospělých ke zdravému životnímu stylu a faktory, které ji ovlivňují.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta