Jan ŠINDELÁŘ

Diplomová práce

Využití didaktické hry v rámci primárního přírodovědného vzdělávání a ověření její efektivity

Use of educational games in primary science education and evaluation of its effectiveness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá didaktickou hrou a její efektivitou při přírodovědné výuce na prvním stupni ZŠ. Diplomovou práci jsme rozdělili do dvou částí. Teoretická část nás seznamuje s charakteristikou didaktických her a jednotlivých metod výuky (základní pojmy, vztahy mezi těmito pojmy). V praktické části uvádíme výzkum efektivnosti výuky pomocí didaktické hry. Cílem diplomové práce bylo zjistit, …více
Abstract:
Diploma thesis deals with didactic game and its effectiveness in teaching science at the primary school. Diploma thesis was divided into two parts. The theoretical part acquaints us with characteristic of didactic games and individual teaching methods (basic concepts, relationships between concepts). In the practical part we research the effectiveness of teaching using educational games.The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠINDELÁŘ, Jan. Využití didaktické hry v rámci primárního přírodovědného vzdělávání a ověření její efektivity. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta