Markéta Mrázková

Bakalářská práce

Připravenost obce Kaňovice na požár v obci

Preparedness of the Village of Kaňovice for Fire in the Village
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá připraveností obce Kaňovice na požár v obci. V teoretické části jsou zpracovány poznatky k danému tématu. V praktické části je popsán požár, který v minulosti v obci vypukl. Následně se věnuji Checklistu, jeho vyhodnocení do podoby grafů, až ke zlepšování informovanosti obyvatel.
Abstract:
Bachelor thesis deals preparedness of the village Kaňovice for fire in the village. The theoretical part deals with knowledge on the topic. The practical part describes the fier that broke out in the past in the village. I also deal with the Chccklist and its evalution in the form of graphs, to improve the awareness of the population.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrázková, Markéta. Připravenost obce Kaňovice na požár v obci. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.