Henrich Bernát

Diplomová práce

Vývoj webové služby pro analýzy viditelnosti s využitím DMR z volně dostupných zdrojů dat

Development of Web Service for Analysis of Visibility Using DEM From Freely Accessible Data Sources
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou webovej mapovej služby na výpočet analýzy viditeľnosti nad digitálnym modelom povrchu, vylepšenej metódou Monte Carlo, z voľne dostupného digitálneho modelu povrchu (EU-DEM), spolu s publikovaním a zobrazením WMS vrstiev (orientácia, sklon svahov a digitálny model povrchu EU-DEM). Riešenie využíva open source technológie, software a dáta. Pre výpočet analýzy viditeľnosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with creating web map service allowing analysis of visibility above digital surface model improved by method Monte Carlo, from free digital surface model (EU-DEM), together with publishing and viewing WMS layers (aspect, slope and digital surface model EU-DEM). This solution is based on open source technologies, software and data. For analysis is used GASS GIS and PyWPS. Publishing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Michal Kačmařík
  • Oponent: Juraj Cirbus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.