Natália Hudeková

Bakalářská práce

Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na bankový sektor

Debt crisis of Eurozone countries and its influence on the banking sector
Abstract:
The bachelor thesis is focused on a very actual topic from last years, which is world debt crisis and its influence on the banking sector in countries of Eurozone. To understand these problems, it is very important to understand also banking system and its structure. The first chapter is the theoretical definition of the problem and primarily it is focused on the actual specification of banking sector …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na veľmi aktuálnu tému posledných rokov, ktorou je dlhová kríza vo svete a jej vplyv na bankový sektor krajín v eurozóne. Pre pochopenie tejto problematiky je veľmi dôležité poznať bankový systém a jeho štruktúru. Prvá kapitola je teoretickým vymedzením problematiky a zameriava sa predovšetkým na samotné vymedzenie bankového sektora a jednotlivých typov kríz. Druhá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management