Mgr. Lenka Bašná

Bakalářská práce

Funkční laboratorní vyšetření v alergologii - test aktivace bazofilů

Functional laboratory tests in allergology - basophil activation test
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá diagnostikou alergických onemocnění, zvláště pak funkčními testy a především testem aktivace bazofilů. Popisuje vývoj poznatků funkčního vyšetření aktivace bazofilů, technické parametry testu a klinické využití. V praktické části je prezentována kazuistika pacienta, současné postavení testu při diagnostickém procesu a je uvedeno vlastní provedení testu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the diagnosis of allergic diseases, especially functional tests and the basophil activation test in particular. There is described the development of knowledge about the functional basophil activation test, technical test parameters and the clinical use. In the practical part there is presented the patient's case report, the present position of the test in the diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta