Mgr. Lenka Bašná

Bachelor's thesis

Funkční laboratorní vyšetření v alergologii - test aktivace bazofilů

Functional laboratory tests in allergology - basophil activation test
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá diagnostikou alergických onemocnění, zvláště pak funkčními testy a především testem aktivace bazofilů. Popisuje vývoj poznatků funkčního vyšetření aktivace bazofilů, technické parametry testu a klinické využití. V praktické části je prezentována kazuistika pacienta, současné postavení testu při diagnostickém procesu a je uvedeno vlastní provedení testu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the diagnosis of allergic diseases, especially functional tests and the basophil activation test in particular. There is described the development of knowledge about the functional basophil activation test, technical test parameters and the clinical use. In the practical part there is presented the patient's case report, the present position of the test in the diagnostic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta