Bc. Martin Hodina, DiS.

Diplomová práce

Kamerové zabezpečovací systémy

CCTV Security Systems
Anotace:
Tato diplomová páce se zabývá digitálními IP kamerovými systémy a jejich pokročilými funkcemi. V teoretické části jsou tyto funkce blíže popsány, dále jsou zmíněny hardwarové a softwarové varianty záznamových zařízení, způsob přenosu signálu a komplexní struktura zapojení kamerového systému. Součástí teoretické části je také kapitola týkající se ochrany osobních údajů. Praktická část podrobně popisuje …více
Abstract:
This master thesis is focused on digital IP camera systems and their advanced functions available for standard practice. In the theoretical part of the thesis, functions of the systems are described. Further hardware and software types of recorders, the way of signal transmission and a complex structure of camera system connection are characterized. A chapter dealing with personal data protection is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Antonín Vogeltanz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS