Ing. Zuzana Rabčanová

Diplomová práce

Spokojenost a loajalita zákazníků

Customer satisfaction and loyalty
Abstract:
The aim of the Master‘s thesis “Customer satisfaction and loyalty“ is to identify factors that affect customer satisfaction and loyalty and to propound measures that would improve satisfaction and loyalty. Satisfaction is defined in the theoretical part followed by satisfaction models. They demonstrate possible effects in the formation of satisfaction and how to measure it. Doing nothing, exit, voice …více
Abstract:
Cílem práce "Spokojenost a loajalita zákazníků" je identifikovat faktory ovlivňující spokojenost a loajalitu zákazníků a navrhnout opatření, která by zvýšila spokojenost a loajalitu. Teoretická část definuje obsah pojmu spokojenost. Modely spokojenosti poskytly různé pohledy na měření spokojenosti a ukázaly vlivy při jejím vytváření. Nečinnost, odchod, vyslovení se, opakované nákupy a loajalita jsou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Richter
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta