Mgr. Evgeniya Sokolova

Diplomová práce

E-health cloud specificities: How to deploy infrastructure for e-health cloud applications

E-health cloud specificities: How to deploy infrastructure for e-health cloud applications
Anotace:
Práce se zaměřuje na eHealth cloud specifika a zavádění infrastruktury pro eHealth cloudove aplikace. V práci byly popsány rozdíly mezi obyčejným a eHealth cloudem a také uvedeno v čem jsou si podobné. Na základě srovnávací analýzy v praktické části byly vybrány Cloud Management Software a lékařské aplikace pro e-Health cloud. Výsledkem této práce je vytvoření eHealth cloud prostředí
Abstract:
The thesis focuses on eHealth cloud specificities and infrastructure deployment for eHealth cloud applications. In the work are described differences and similarities between regular and eHealth cloud. In the thesis are selected Cloud Management Software and medical application for eHealth cloud, based on comparison analysis. As a result, in this work is established eHealth cloud environment.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace