Bc. Jitka Koudelková

Diplomová práce

Interpretace reciprocity v češtině: experimentální studie

Reciprocity and its interpretation in Czech: an experimental study
Anotace:
V češtině se ve větách s recipročním významem typicky užívá tzv. reflexiv s-řady, resp. výrazů se, si, sebe, sobě, sebou. V zásadě však reciprocitu lze vyjádřit také pomocí výrazu jeden druhý. Tato práce se zabývá interpretací českých vět s těmito dvěma typy recipročních výrazů, a to na pozadí formálně-sémantických analýz pro angl. each other a the others. Základem práce je experiment ověřující přijatelnost …více
Abstract:
Reflexives, in particular se, si, sebe, sobě, sebou, are typically used in Czech sentences with reciprocal meaning. Basically, reciprocity in Czech can be expressed using the expression jeden druhý. The thesis focuses on the interpretation of Czech sentences with those two types of expressions on the basis of formal semantic analyses of English expressions each other and the others. The basis of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Šafratová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma