Bc. Jitka BRABENCOVÁ

Diplomová práce

Komparace Mezinárodních účetních standardů s Českými účetními standardy ve vybraných oblastech

Confrontation of International accounting standards with Czech accounting standards in selected areas
Anotace:
Narůstající pohyb kapitálu a zboží mezi jednotlivými zeměmi a rostoucí přeshraniční spolupráce si vyžadují kvalitní, srozumitelné a přesné ekonomické systémy a informace. Za důsledek těchto informací se dá považovat účetní vykazování. Pomocí účetnictví poznáme zdraví podniku, ohodnotíme jeho výkonnost a rozhodneme se pro potenciální investování. Každá země se řídí jinými účetními systémy a zákony, …více
Abstract:
The growing movement of capital and goods between countries and increasing cross-border cooperation will require the quality, understandable and accurate economic systems and information. The consequence of this information can be considered the financial reporting. With accounting know the health of the company, evaluate its performance and decide for potential investment. Each country is governed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Janáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRABENCOVÁ, Jitka. Komparace Mezinárodních účetních standardů s Českými účetními standardy ve vybraných oblastech. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management