Bc. Anna Hrčková

Master's thesis

Biochemická a funkční charakterizace vazebných domén RNA proteinu DIS3L2

Biochemical and functional analysis of the RNA binding domains of the DIS3L2 protein
Anotácia:
K nejdůležitějším mechanismům regulace exprese genu patří správné, stabilita a kontrola kvality RNA. DIS3L2 je jedním z klíčových faktorů, které se podílí na udržení homeostáze RNA v eukaryotických buňkách. DIS3L2 je exoribonukleáza degradující velké množství nekódujících i kódujících RNA. Mutace či defekty tohoto proteinu mohou vést k rozvoji Perlmanova syndromu a náchylnosti k Wilmsovu tumoru. Molekulární …viac
Abstract:
One of the crucial mechanisms for regulating gene expression is the proper functioning, stability and quality control of RNA. DIS3L2 belongs to the key factors involved in maintaining RNA homeostasis in eukaryotic cells. DIS3L2 is an exoribonuclease that degrades various kinds of noncoding and coding RNAs. Mutations or defects in this protein can lead to the development of Perlman's syndrome and susceptibility …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics / Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics