Bc. Vladimír Ovčáček

Diplomová práce

Roads to war – historiographical analyses of the origins of the First World War

Roads to war – historiographical analyses of the origins of the First World War
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat historiografii příčin vzniku první světové války. K dosažení tohoto cíle je analyzováno pět knih, které popisují události 19. století a počátku 20. století v Evropě a ve světě. Tyto monografie byly pečlivě vybrány, aby zastupovaly rozdílná stádia historiografie příčin první světové války. Také ukazují rozdílné přístupy historiků a školy, které se za poslední …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse historiography of the origins of the First World War. To achieve this goal, five monographs which describe European and World events in the nineteenth and early twentieth century are analysed. These books have been carefully chosen to represent different stages of historiographical analyses of the origins of World War I. They present different approaches …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta