Bc. Tereza Štěpánková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u roztroušené mozkomíšní sklerózy

Anotace:
Název bakaláské práce: Léebn - rehabilitaní plán a postup u roztroušené mozkomíšní sklerózy Souhrn: Bakaláská práce popisuje roztroušenou sklerózu mozkomíšní a metody léebné rehabilitace u tohoto onemocnní. Obecná ást charakterizuje píiny vzniku choroby, její prbh a farmakologickou lébu, ást speciální se zamuje na jednotlivé metody léebné rehabilitace. V praktické ásti je zpracován rehabilitaní postup …více
Abstract:
Title of bachelors thesis: Medical rehabilitation plan and process in multiple sclerosis Summary: This bachelors thesis describes multiple sclerosis and methods of medical physical education of this disease. General part characterizes causes of origination of the disease, its course and pharmacological treatment, special part focuses on particular methods of medical rehabilitation. Practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta