Bc. Cyril Cejnar

Master's thesis

Marketingové řízení rodinné firmy

Marketing management of a family company
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice marketingu v rodinné firmě. I. část diplomové práce se věnuje marketingu, vysvětlení jeho důležitosti a také novým trendům v marketingu, které v posledních letech ovlivňují toto odvětví. Dále práce analyzuje teorii marketingového řízení a marketingových strategií. Ve II. části je představena zkoumaná firma. Je zanalyzováno její současné marketingové řízení …more
Abstract:
This diploma thesis discusses marketing in family business. First part of the diploma thesis is explaining marketing, its importance and also newest marketing trends, which are latest affecting the whole environment. This thesis also analysis the theories of marketing management and marketing strategy. In the second part of the thesis the analyzed family company is introduced. Its current marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance