Bc. Veronika Šilcová, DiS.

Bakalářská práce

Inovační procesy v provozu DÚK

Innovation processes in tax and accounting office operations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na inovační procesy a inovační nástroje, spojené s vývojem internetu a nových technologií v provozu daňové a účetní kanceláře. Na základě získaných teoretických znalostí z odborné literatury, daňového systému, zákonů České republiky a základních inovačních nástrojů je provedena analýza činnosti konkrétní daňové a účetní kanceláře, která se zabývá zastupováním daňových subjektů …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the innovation processes and tools associated with the development of the Internet and new technologies in tax and accounting office operations. Based on the acquired theoretical knowledge from the related literature, tax system and laws of the Czech Republic, it analyses activities of a specific tax and accounting office which focuses on representing taxpayers before …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
  • Oponent: Ing. Romana Pelikánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků