Monika ČAMBOROVÁ

Diplomová práce

Majetková práva autorská a licenční smlouva

Proprietary rights of a copyright and a licence agreement
Anotace:
Diplomová práce - Majetková práva autorská a licenční smlouva - pojednává o současné legislativní úpravě majetkových práv autorských, která současný zákon vymezuje podle způsobů užití díla a dále o institutu licenční smlouvy, což je klíčový právní pojem relativizace výlučných autorských majetkových práv. Cílem diplomové práce je zhodnocení platné právní úpravy v České republice, s přihlédnutím k zahraniční …více
Abstract:
The thesis - Proprietary Copyrights and Licence Agreement - discusses the existing legislation regulating proprietary copyrights, which are defined in the existing laws on the basis of the manners of exploitation of the relevant work, and the concept of licence agreement, i.e. the key legal concept of relativisation of exclusive proprietary copyrights. The objective of the thesis is to evaluate the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petra Žikovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAMBOROVÁ, Monika. Majetková práva autorská a licenční smlouva. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo