Theses 

Koaliční praxe v Katalánsku – Bc. Veronika Pražáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Political Science

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Veronika Pražáková

Bachelor's thesis

Koaliční praxe v Katalánsku

Coalition governments in Catalonia

Anotácia: Cílem bakalářské práce je vysledovat koaliční chování na území Katalánska. Teoretická část se věnuje teoriím koalic – zejména pak se zaměřuje na rozdělení mezi americkou a evropskou tradicí. Představuje také typologii koalic Stanislava Balíka, kterou později aplikuje na katalánské výsledky voleb. Následuje krátký historický diskurs, resp. popis politického, volebního a stranického systému. Analytická část pak sleduje volební období mezi lety 2003 až 2015, díky čemuž se v následující kapitole zaměřuje na možné typy koalic.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is find out by observation the coalition bargaining in Catalonia. The theoretical part of thesis is focused on the theory of coalitions – or rather on difference between office-seeking and policy-seeking theory. Next step is to introduce typology of coalitions by Stanislav Balik, which will be applied on catalan electoral results. Following part is the brief historical insight into the political, electoral and party system. The analytical part of thesis researches electoral period from 2003 to 2015 – the results are considered in final chapter, which is focused on possible types of coalitions.

Kľúčové slová: Katalánsko, regionální volby, koalice, typologie koalic, menšinové vlády, Catalonia, regional elections, coalition, coalition bargaining, typology of coalitions, minority governments

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 19:40, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz