Mgr. Lucie Koutná

Diplomová práce

Dítě s poruchou binokulárního vidění v procesu speciálně pedagogické péče

A child with impaired binocular vision in the process of special educational care
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou zrakových dovedností u dětí s poruchami binokulárního vidění. Práce je rozdělena do čtyř kapitol: první tři jsou teoretické, čtvrtá kapitola je empirická a obsahuje výzkumný projekt. Teoretická část se zabývá jednoduchým binokulárním viděním, poruchami binokulárního vidění: amblyopií a strabismem, diagnostikou a programem nápravy jednoduchého binokulárního …více
Abstract:
This thesis analyzes the visual skills of children with disorders of binocular vision. The work is divided into four chapters: the first three are theoretical, the fourth chapter is empirical and includes a research project. The theoretical part simple binocular vision, disturbances of binocular vision, amblyopia and strabismus, diagnostics and software axles simple binocular vision: spectacle correction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta