Mgr. Iva Kulíková, dipl. um.

Bakalářská práce

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Revolving Theatre in Český Krumlov
Anotace:
Tato práce se věnuje otáčivému hledišti v Českém Krumlově. V jednotlivých kapitolách jsou rozebírány okolnosti jeho vzniku, umístění v zámecké zahradě, popis inscenačního prostoru, podoby, změny a vývoj otáčivého hlediště. Součástí práce jsou informace o historicky prvním představení před otáčivým hledištěm. Část práce se zabývá rozborem specifik při inscenování před otáčivým hledištěm a ve volné přírodě …více
Abstract:
The subject of this work is a revolving auditorium in Česky Krumlov. It analyses the circumstances of its creation and placement in the chateau garden, appearance, development, changes to the revolving auditorium, and a description of the staging area. The study also contains information relating to the historical first staged performance and gives specifics of production and staging with a revolving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla

Práce na příbuzné téma