Mgr. Dana Štveráková, Ph.D.

Disertační práce

Využití proteomických metod k charakterizaci bakteriofágů Staphylococcus aureus

Proteomic methods for characterization of Staphylococcus aureus bacteriophages
Anotace:
Bakteriofágy významně ovlivňují evoluci bakterií a regulují bakteriální populace, včetně mikroflóry lidského těla. Vzhledem k celosvětové antibiotické krizi vzrostl zájem o využití bakteriálních virů k léčbě onemocnění způsobených bakteriemi. V současnosti probíhají diskuse o nastavení pravidel výroby, kontroly kvality a bezpečnosti využívání bakteriofágových preparátů. Těmto tématům se věnuje i předkládaná …více
Abstract:
Bacteriophages significantly influence the evolution of bacteria and take part in regulation of bacterial populations, including the human microbiota. Due to the global antibiotic crisis, the interest in the use of bacteriophages as a cure for bacterial diseases has increased. Rules for production, quality control and safety of bacteriophage preparations are currently being discussed. These topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., RNDr. Luděk Eyer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta