Theses 

Srovnání kvalitativních parametrů k hodnocení hroznů a vín ve Francii a ČR – Lucie Fricker

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství

Lucie Fricker

Bakalářská práce

Srovnání kvalitativních parametrů k hodnocení hroznů a vín ve Francii a ČR

Comparison of qualitative parameters for grape and wine classification in France and Czech Republic

Anotace: V první části bakalářské práce jsem stručně popsala historii vývoje chráněného označení původu produkce ve Francii a jejich význam ve vinařství od minulosti až po současnost. Dále jsem představila současný apelační systém dle nejvýznamnějších vinařských oblastí, včetně podrobnější klasifikační hierarchie podle polohy a vinařství v rámci oblastí případně i jednotlivých apelací.Ve druhé části práce jsem se zaměřila na pojem terroir a jeho jednotlivé komponenty ovlivňující kvalitu vína. Zvláštní kapitolu jsem věnovala možnostem a současnému využití potenciálu terroir v podmínkách vinařství České republiky včetně půdních podmínek a typických odrůd. Následně jsem se věnovala vývoji klasifikace vín na našem území od 19. století až do dnešních dnů. Představila jsem nový systém vín originální certifikace (VOC), jeho stávající i aktuálně aspirující členy, podmínky jednotlivých sdružení pro zařazování vín. Na základě diskuzí s vinařskými odborníky i zpětné vazby vnímání laické spotřebitelské veřejnosti jsem v další kapitole pro dokreslení situace shrnula názory obou skupin na současný systém v České republice. Taktéž jsem zařadila hodnocení téhož ve Francii. Závěr práce jsem věnovala srovnání klasifikačních systému obou zemí, vyzvedla jsem společné znaky i zásadní odlišnosti a nastínila možný budoucí vývoj.

Abstract: First part of the thesis is mapping the history of protected certification of origin for agricultural products in France and its impact on local viticulture. As next step current situation and appellation system is described from the perspective of main winemaking regions as well as more granular distinction within each area or respective appellation. Second chapter is dedicated to the term terroir with all its components influencing wine quality. Special attention is paid to the possibilities and current utilization of terroir in Czech Republic wine making, including the soil types and local grapes variety.Following part is summarizing qualitative wine categorization in Czech Republic from 19.century until nowadays. New system of wine with certificate of origin (VOC) was introduced listing current and potential members and wine classification criteria and requirements. The part in concluded by wrap-up of current situation in Czech Republic based on discussion with wine professionals as well as ordinary consumers feedback. French system is evaluated separately.Closing part is comparing both country systems pointing out main accordance and differences enhanced by prognosis of their further development.

Klíčová slova: terroir, chráněné označení původu, kritéria zatřídění, vína originální certifikace (VOC), apelační systém, kategorizace vín

Keywords: appellation system, terroir, wine with certificate of origin (VOC), protected designation of origin, wine classification, certification criteria

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52066 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz