Rudolf PELÁN

Bakalářská práce

Populace jalovce obecného (Juniperus communis) na hrázích třeboňských rybníků

Population of juniper (Juniperus communis) on dikes Třeboň ponds
Anotace:
Jalovec obecný (Juniperus communis) je keř nebo malý strom, který je v České republice autochtonní a dříve i hojně rozšířený. Svým výskytem je vázán na písčité, vysýchavé, ale i zamokřené půdy od nížin do hor. Od poloviny minulého století se však změnou hospodaření v krajině stal ustupujícím druhem a v současnosti již patří mezi ohrožené druhy květeny České republiky. Cílem této práce bylo zmapování …více
Abstract:
Common Juniper (Juniperus communis) is a low-growing shrub or small tree, which is autochthonic and previousely widely distributed in the Czech Republic. Common Juniper occurrence is associated with sandy, drying and waterlogged soils from lowlands to mountains. It is retreating species from the middle of last century because of changes in landscape and agriculture. Now, it is endangered species of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELÁN, Rudolf. Populace jalovce obecného (Juniperus communis) na hrázích třeboňských rybníků. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses djceuu djceuu/2
20. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2015
Bulanova, L.
21. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.