Blanka Koubová

Bakalářská práce

Správní řízení a sociální práce v agendě příspěvku na péči

Administrative procedure and social work in the administration of a care benefit
Anotace:
Téma bakalářské práce je zaměřeno na jednu z nepojistných sociálních dávek - příspěvek na péči. Cílem bakalářské práce je popsat průběh celého správního řízení na úřadu práce od podání žádosti až po vydání rozhodnutí a následné kontroly využívání příspěvku na péči, včetně jejího zařazení do sociálního systému České republiky. Nedílnou součástí řízení o příspěvku na péči je i sociální práce, od prvního …více
Abstract:
The theme of this Bachelor Thesis is concentrated on one of the non-insured social benefits - a care benefit. The aim of this work is to delineate the course od the administrative procedure at the Labour office, from the submission of the application to the issuance of the decision and the supervision subsequent of the care benefit usage including its inclusion into the social system in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jg3sn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě