Bc. Miroslav Petrík

Bakalářská práce

Palné zbraně a jejich význam v kriminalistické balistice

Firearms and their importance in forensic ballistic
Anotace:
Cílem mé závěrečné práce je objasnění významu palných zbraní v kriminalistické balistice. Práce má teoretickou část rozpracovanou do sedmi kapitol, část praktickou a přílohu s obrázky pro lepší vizualizaci některých jevů. V teoretické části jsou popsány a rozebrány jednotlivé obory kriminalistické balistiky, metody, objekty a základní oblasti zkoumání, balistické stopy, identifikační postupy a význam …více
Abstract:
The aim of my thesis is to clarify the importance of firearms in forensic ballistics. The work has a theoretical part elaborated into seven chapters, a practical part and an attachment with pictures for better visualization of some phenomena. In the theoretical part are described any analyzed individual branches of forensic ballistics, methods, objects and basic areas of exploration, ballistics traces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sekyrová
  • Oponent: Mgr. Šimon Bezvoda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace