Petra Čepková

Master's thesis

Filmový cestovní ruch

Film induced tourism
Abstract:
Tématem této diplomové práce je nový fenomén v oblasti cestovního ruchu - filmový cestovní ruch. Hlavním cílem práce je charakterizovat filmový cestovní ruch, který může být nástrojem ke zvýšení návštěvnosti dané destinace, ve které probíhalo natáčení. Dalším hlavním cílem zhodnocení filmového turismu v Evropě, respektive ve Velké Británii a Severním Irsku, které jsou v této oblasti na poměrně vyspělé …more
Abstract:
The master thesis deals with new phenomenon in tourism film induced tourism. The main objective of the master thesis is to characterize film induced tourism which could be used as a tool to increase the attendance of the destination where the film was shot. Next main objective of the thesis is evaluation of film induced tourism in Europe, more precisely in Great Britain and Northern Ireland where the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2017
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Markéta Kalábová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53023