Bc. Marie Heglasová

Bakalářská práce

Architektura v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře od 19. století do současnosti

Architcture in Brno-Řečkovice and Mokrá Hora since the 19th century up today
Anotace:
Práce mapuje zástavbu obcí Řečkovic a Mokré Hory. Jedná se dosud o nezpracované téma, které pomocí umělecko-historické analýzy objasňuje památkovou hodnotu vybraných staveb. Jedním z cílů bylo také nechat zkoumané budovy zapsat na Seznam kulturních památek, neboť v současné době značná část budov nemá patřičnou ochranu. Časové rozpětí zahrnuje jak 19. století, meziválečnou architekturu, tak výstavbu …více
Abstract:
This thesis attempts to analyze the architectural development of Řečkovice and Mokrá Hora. This topic has not yet been examined profoundly and it illuminates the historic value of these buildings. One of the aims of this thesis is to include these buildings in the List of Cultural Heritage, because significant number of these objects need more adequate protection. The time period spans across 19th …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Martin Horáček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění