Bc. Nikola Koktavá

Master's thesis

Uživatelská testování vyhledávacích nástrojů pro prostorová data

Usability Testing of Tools for Spatial Data Discovery
Abstract:
Prostorová data nás neustále obklopují, jsou všude kolem nás a denně vznikají nová. Díky moderním technologiím můžeme tato data sdílet, vyhledávat a pracovat s nimi. Prostorová data lze využít v každém od-větví, přístup k nim v současnosti není složitý, existují vyhledávací nástroje vytvořené pro tyto účely, ale i přesto je vyhledávání prostorových dat složitější než vyhledávání dat klasických. Tato …more
Abstract:
Spatial data are constantly surrounding us, they are all around us and new ones are being created on daily basis. Thanks to modern technologies we can share them, search them and work with them. It is possible to use spatial data in every field, the access to them is not intricate, search tools developed for those purposes are available, nevertheless, searching spatial data is more complicated than …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2021
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta