Ing. Olena Buldyhina

Master's thesis

Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Bank credit risk and its management in terms of experience from the current global financial crisis
Abstract:
Předmětem diplomové práce je popsání úvěrového rizika banky a možností jeho řízení, které vedou k jeho eliminaci či snížení. Celá práce je primárně rozdělena do sedmi částí. První kapitola popisuje riziko a jeho klasifikace, krátce jsou také popsána ostatní bankovní rizika. Druhá kapitola se zabývá systémem řízení úvěrového rizika, přičemž významná část této kapitoly je věnována jednotlivým zajišťovacím …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis is describing the bank's credit risk and the possibilities of its management that lead to its elimination or reduction. The whole work is primarily divided into seven parts. The first chapter describes risk and its classification, and other bank risks are briefly described. The second chapter deals with a credit risk management system, with a significant part of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní