Ing. Olena Buldyhina

Master's thesis

Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Bank credit risk and its management in terms of experience from the current global financial crisis
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je popsání úvěrového rizika banky a možností jeho řízení, které vedou k jeho eliminaci či snížení. Celá práce je primárně rozdělena do sedmi částí. První kapitola popisuje riziko a jeho klasifikace, krátce jsou také popsána ostatní bankovní rizika. Druhá kapitola se zabývá systémem řízení úvěrového rizika, přičemž významná část této kapitoly je věnována jednotlivým zajišťovacím …viac
Abstract:
The subject of the diploma thesis is describing the bank's credit risk and the possibilities of its management that lead to its elimination or reduction. The whole work is primarily divided into seven parts. The first chapter describes risk and its classification, and other bank risks are briefly described. The second chapter deals with a credit risk management system, with a significant part of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní