Bc. Lukáš Kurčík

Bachelor's thesis

Web document clustering and keyword generating using link mining

Web document clustering and keyword generating using link mining
Abstract:
Cieľom tejto práce je implementovať aplikáciu na zhlukovanie webových stránok a extrahovanie pre tieto zhluky kľúčové slová s využitím odkazov medzi týmito stránkami. Táto aplikácia zakladá na staršej aplikácii, ktorej problémy opravuje a zároveň implementuje vylepšenia pre metódy použité v originálnej aplikácii.
Abstract:
The goal of this thesis is to implement the application for clustering web pages and keyword extraction with use of links between these pages. This application is based on an older application and repairs issues found in it together with the implementation of improvements to methods used originally.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Reader: Mgr. Juraj Major

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing