Bc. Lukáš Kurčík

Bakalářská práce

Web document clustering and keyword generating using link mining

Web document clustering and keyword generating using link mining
Anotace:
Cieľom tejto práce je implementovať aplikáciu na zhlukovanie webových stránok a extrahovanie pre tieto zhluky kľúčové slová s využitím odkazov medzi týmito stránkami. Táto aplikácia zakladá na staršej aplikácii, ktorej problémy opravuje a zároveň implementuje vylepšenia pre metódy použité v originálnej aplikácii.
Abstract:
The goal of this thesis is to implement the application for clustering web pages and keyword extraction with use of links between these pages. This application is based on an older application and repairs issues found in it together with the implementation of improvements to methods used originally.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Juraj Major

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka