Ing. Martina Jelínková

Master's thesis

Využití ziskového modelu pro oceňování akcií

Usage of earning model for evaluating of shares
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím ziskového modelu pro oceňování akcií Burzy cenných papírů Praha. Je zaměřena na metody fundamentální analýzy, především pak na praktickou aplikaci ziskového modelu pro zjištění správnosti ocenění vybraných akcií v segmentu SPAD Burzy cenných papírů Praha. V práci je také provedena analýza historických hodnot P/E ratio na světových trzích a v ČR. Závěrem práce je porovnání …more
Abstract:
This diploma thesis deals with usage of earning model for evaluating of shares of Prague Stock Exchange. Is focused on methods of funadmetnal analysis, mainly on practical aplication of earning model for findings of validity evaluating of chosen shares in SPAD segment of Prague Stock Exchange. In thesis is also done analyse of historical values of P/E ratio on the world markets and in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jelínková, Martina. Využití ziskového modelu pro oceňování akcií. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management