Vlastimil Novák

Doctoral thesis

Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách

Electrochemical characterization of redox reactions of iron and its compounds at solid and carbon paste electrodes
Abstract:
Disertační práce se zabývá elektrochemickou charakterizací redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách a aplikací získaných poznatků na problematiku elektrochemických reakcí louženého vysokopecního kalu (VPKL). K tomuto účelu bylo navrženo a modifikováno dělené polyamidové pouzdro uhlíkové pastové elektrody s vyměnitelnými koncovkami, u kterých byl sledován vliv jejich …more
Abstract:
The dissertation deals with the electrochemical characterization of redox reactions of iron and its compounds on solid and carbon paste electrodes and applying the obtained knowledge to the electrochemical reactions of leached blast furnace sludge (BFSL). For this purpose, polyamide split-holder of the carbon paste electrode with exchangeable tips was designed and modified, and its geometrical parameters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 10. 2021
  • Supervisor: Bruno Kostura
  • Reader: Ľudovít Dobrovský, Roman Maršálek, Ľubomír Pikna

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava