Bc. Alžběta Šmerdová

Diplomová práce

Modul pro správu datových schránek

The module of data boxes management
Anotace:
Cílem této diplomové práce je implementace modulu, který umožňuje správu datových schránek. Modul je integrován do podnikového informačního systému. První část se zabývá rozvojem eGovernmentu v České republice, a popisuje Informační systém datových schránek. V následující části je provedena analýza aplikačního rozhraní datových schránek. Poslední část je pak věnovaná návrhu, implementaci a testování …více
Abstract:
The goal of this thesis is to implement a module that allows management of data boxes. The module is integrated into the enterprise resource planning system. The first part deals with the development of eGovernment in the Czech Republic and describes the Data Box Information System. The following section analyzes the application interface of data boxes. The last part is devoted to design, implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace