Bc. Alžběta Šmerdová

Master's thesis

Modul pro správu datových schránek

The module of data boxes management
Abstract:
Cílem této diplomové práce je implementace modulu, který umožňuje správu datových schránek. Modul je integrován do podnikového informačního systému. První část se zabývá rozvojem eGovernmentu v České republice, a popisuje Informační systém datových schránek. V následující části je provedena analýza aplikačního rozhraní datových schránek. Poslední část je pak věnovaná návrhu, implementaci a testování …more
Abstract:
The goal of this thesis is to implement a module that allows management of data boxes. The module is integrated into the enterprise resource planning system. The first part deals with the development of eGovernment in the Czech Republic and describes the Data Box Information System. The following section analyzes the application interface of data boxes. The last part is devoted to design, implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering