Ilias KITROMILIDI

Bakalářská práce

Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.

Occupational Therapy approaches for kids with Attention deficit hyperactivity disorder
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o poruchách pozornosti, hyperaktivitě a chování jedince (dítěte) s porucu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dále také o jejích ovlivnění při využití různých ergoterapeutických přstupů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. v teoretické části se zabývám základní terminologií a historií ADHD, symptomy a diagnostikou ADHD. V praktické části se zabývám …více
Abstract:
This thesis is about attention deficit disorder, hyperactivity and problems in the behavior of kids with ADHD syndrome. It also includes their affection by using occupational therapy approaches. This thesis is composed of the theoretical part and the practical part. the theoretical part is describing terminology and history of ADHD, symptoms and diagnostics. The practical part of this thesis includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Blahovcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KITROMILIDI, Ilias. Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie