Ilias KITROMILIDI

Bachelor's thesis

Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.

Occupational Therapy approaches for kids with Attention deficit hyperactivity disorder
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o poruchách pozornosti, hyperaktivitě a chování jedince (dítěte) s porucu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dále také o jejích ovlivnění při využití různých ergoterapeutických přstupů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. v teoretické části se zabývám základní terminologií a historií ADHD, symptomy a diagnostikou ADHD. V praktické části se zabývám …more
Abstract:
This thesis is about attention deficit disorder, hyperactivity and problems in the behavior of kids with ADHD syndrome. It also includes their affection by using occupational therapy approaches. This thesis is composed of the theoretical part and the practical part. the theoretical part is describing terminology and history of ADHD, symptoms and diagnostics. The practical part of this thesis includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Olga Blahovcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KITROMILIDI, Ilias. Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Occupational Therapy