Ilias KITROMILIDI

Bachelor's thesis

Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.

Occupational Therapy approaches for kids with Attention deficit hyperactivity disorder
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o poruchách pozornosti, hyperaktivitě a chování jedince (dítěte) s porucu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dále také o jejích ovlivnění při využití různých ergoterapeutických přstupů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. v teoretické části se zabývám základní terminologií a historií ADHD, symptomy a diagnostikou ADHD. V praktické části se zabývám …viac
Abstract:
This thesis is about attention deficit disorder, hyperactivity and problems in the behavior of kids with ADHD syndrome. It also includes their affection by using occupational therapy approaches. This thesis is composed of the theoretical part and the practical part. the theoretical part is describing terminology and history of ADHD, symptoms and diagnostics. The practical part of this thesis includes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Olga Blahovcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KITROMILIDI, Ilias. Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Care / Occupational Therapy