Bc. Karolína Caklová

Diplomová práce

Čeští spotřebitelé a welfare hospodářských zvířat na pozadí nákupu živočišných produktů

Czech Consumers and Their Awareness of Animal Welfare as Reflected by Purchase Preferences
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá českými spotřebiteli a welfare hospodářských zvířat na pozadí nákupu živočišných produktů. Autorka se ptá na postoje zvolené skupiny spotřebitelů k welfare zvířat a jejich nákupní chování. Při hodnocení vychází z konceptu etického nakupování. První část práce popisuje koncept welfare, etické aspekty vztahu člověka a zvířete, koncept etického a společensky odpovědného …více
Abstract:
This thesis deals with Czech consumers and their awareness of animal welfare as reflected by purchase preferences. The author asks a chosen group of consumers about their attitudes towards animal welfare and purchase behaviour. Her evaluation is based on the concept of ethical consumerism. The first chapter introduces the concept of welfare, ethical aspects of the human-animal relationship, the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zora Javorská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.