Bc. Mariya Antonova

Diplomová práce

Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace

Predictive models of incidence and prevalence of malignant tumours and their validation
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje analýze a predikci incidence a prevalence zhoubných nádorů za využití matematických modelů používaných v oblasti nádorové epidemiologie. Daná problematika je velice aktuální, neboť rakovina ročně zabíjí miliony lidí a celosvětový výskyt nádorových onemocnění neustále stoupá. Predikce onkologické zátěže je nedílnou součástí boje proti rakovině. Matematické modelování se …více
Abstract:
This thesis deals with cancer incidence and prevalence prediction by means of models commonly used in cancer epidemiology. The above mentioned issue is extremely topical as cancer kills millions of people worldwide each year and cancer incidence is constantly rising. Cancer burden prediction is an integral part of the fight against cancer. Mathematical modelling has proven to be an appropriate tool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma