Bc. Tomáš Sedláček

Bakalářská práce

Web-Based Editor for BPMN4FRSS Models

Web-Based Editor for BPMN4FRSS Models
Anotace:
Forenzná pripravenosť je známa a skúmaná téma. Avšak, jej prienik so softvérovým inžinierstvom je relatívne malý, nakoľko existuje len málo nástrojov, ktoré pomáhajú s modelovaním forenzne pripravených softvérových systémov. Cieľom tejto práce je vytvoriť modelovací nástroj vo webovom prehliadači, ktorý využíva "Business Process Model and Notation for Forensic-Ready Software Systems" (BPMN4FRSS). Táto …více
Abstract:
Forensic readiness is a well-known and researched topic. However, its intersection with software engineering is relatively small, as there are few tools which help to model forensic-ready software systems. The goal of this thesis is to create a web-based graphical modeller which utilises the "Business Process Model and Notation for Forensic-Ready Software Systems" (BPMN4FRSS). The thesis introduces …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Daubner
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.