Bc. Zuzana Mikulová

Diplomová práce

Osobní fondy archivů Moravskoslezského a Olomouckého kraje - Přehled rodinných archivů a osobních fondů v oblasti působnosti Zemského archivu v Opavě a Archivu města Ostravy s podrobnějším zaměřením na problematiku osobních fondů

Personal Fonds of Archives of the Moravian-Silesian Region and of the Olomouc Region - Overview of Family Archives and Personal Fonds in the Scope of the Provincial Archives in Opava and the City of Ostrava Archives with a More Detailed Focus on the Issues of Personal Fonds
Anotace:
Stežejní částí této diplomové práce je přehled archivních souborů z tematické skupiny rodinné archivy a osobní fondy v oblasti působnosti Zemského archivu v Opavě a Archivu města ostravy. Studie je více zaměřena na problematiku osobních fodnů, jejich zpracování, úroveň zpracovanosti a kvalitu fondů samotných. V první kapitole je pak možno nalézt stručný úvod do řešené oblasti.
Abstract:
The main part of this thesis is an overview of archive groups from the group of thematic records labeled as family archives and personal fonds. These archive groups are within the scope of the Provincial Archives in Opava and the City of Ostrava Archives. The study is more focused on the issues of personal fonds, its processing, level of its processing and quality of the fonds itself. It is possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta