Bc. Zuzana Mikulová

Master's thesis

Osobní fondy archivů Moravskoslezského a Olomouckého kraje - Přehled rodinných archivů a osobních fondů v oblasti působnosti Zemského archivu v Opavě a Archivu města Ostravy s podrobnějším zaměřením na problematiku osobních fondů

Personal Fonds of Archives of the Moravian-Silesian Region and of the Olomouc Region - Overview of Family Archives and Personal Fonds in the Scope of the Provincial Archives in Opava and the City of Ostrava Archives with a More Detailed Focus on the Issues of Personal Fonds
Abstract:
Stežejní částí této diplomové práce je přehled archivních souborů z tematické skupiny rodinné archivy a osobní fondy v oblasti působnosti Zemského archivu v Opavě a Archivu města ostravy. Studie je více zaměřena na problematiku osobních fodnů, jejich zpracování, úroveň zpracovanosti a kvalitu fondů samotných. V první kapitole je pak možno nalézt stručný úvod do řešené oblasti.
Abstract:
The main part of this thesis is an overview of archive groups from the group of thematic records labeled as family archives and personal fonds. These archive groups are within the scope of the Provincial Archives in Opava and the City of Ostrava Archives. The study is more focused on the issues of personal fonds, its processing, level of its processing and quality of the fonds itself. It is possible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Štouračová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta