Ing. Jan Beneš

Master's thesis

Posouzení organizace dopravy na průtahu města Litomyšle silnice I/35

Organization of the transport system assessment of I/35 through Litomyšl city
Anotácia:
V diplomové práci je provedena analýza a zhodnocení průtahu města Litomyšle. Cílem práce je vytvoření dopravního modelu Litomyšle, který by zobrazoval silniční dopravu ve městě po vybudování rychlostní silnice R35. Z výsledků modelu jsou vyvozena opatření na organizaci dopravy na průtahu města související s vybudováním obchvatu - rychlostní silnice R35.
Abstract:
The diploma thesis provides an analysis and evaluation of the main road throughout Litomyšl city. The aim of this thesis is to create a transport model of the city portraying the road traffic after the construction of the expressway R35. Precautions for transport organization within the main road throughout the city are drawn from the model results. Suggestions concerning bypass R35 are made.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beneš, Jan. Posouzení organizace dopravy na průtahu města Litomyšle silnice I/35. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera