Bc. Petra Berková

Bakalářská práce

Interiérová tvorba Josefa Gočára

Interior Design of Josef Gočár
Anotace:
Bakalářská práce Interiérová tvorba Josefa Gočára se zaměřuje na tvorbu tohoto architekta v průběhu jednotlivých období jeho tvorby. Práce pojednává o interiérové a nábytkové tvorbě v období ranné moderny, kubismu, tzv. rondokubismu, a funkcionalismu se zaměřením na styly u jednotlivých nábytkových souborů. Popisuje hodnocení jeho tvorby jednotlivými badateli. Následně je popsána tvorba současných …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis Interior Design of Josef Gočár focuses on the work of this architect during individual periods of his work. The work deals with the interior and furniture design in the Early Modern period, Cubism, so-called Rondocubism and International Style periods and it focuses on the styles of individual furniture sets as well. It judges Gočár’s work as seen by individual researchers. Followingly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma