Bc. Vít VEREŠ

Diplomová práce

Metodika tvorby aplikací pro Android s využitím MVC a MVP

Methodology for creating applications for Android using MVC and MVP
Anotace:
Cílem této práce je zanalyzovat přínos použití architektonických vzorů Model-View-Controller (MVC) a Model-View-Presenter (MVP). Na základě analýzy bylo zjištěno, že oba vzory jsou velmi dobře použitelné a přinášejí zpřehlednění architektury aplikace. Byly vytvořeny metodiky pro vývoj aplikací s pomocí obou návrhových vzorů a tyto metodiky byly ověřeny v průběhu vývoje ukázkových aplikací. Metodika …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyse the benefit of usage of architectural patterns Model-View-Controller (MVC) and Model-View-Presenter (MVP). Based on this analysis was found out that both patterns are very well usable, beneficial and its proper implementation leads to streamlined application architecture. Methodologies for application development were created for both of these architectural patterns …více
 

Klíčová slova

Android Java MVC MVP
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEREŠ, Vít. Metodika tvorby aplikací pro Android s využitím MVC a MVP. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma