Peter Černík

Master's thesis

Alternativní řešení problematiky nezaměstnanosti v období ekonomické krize

Set of Problems connected with Unemployment and Alternative Solution at the Economic Crisis Time
Abstract:
Peter Černík, Alternativní řešení problematiky nezaměstnanosti v období ekonomické krize. Diplomová práce, Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Musil, Jindřichův Hradec 2010, 74 s. a 1 s. přílohy. Práce analyzuje ekonomickou krizi z roku 1929 a podobnosti současné ekonomické krize. Práce se dále zaměřuje na nezaměstnanost a životní úroveň jako důsledky …more
Abstract:
Peter Cernik, Set of Problems connected with Unemployment and Alternative Solution at the Economic Crisis Time. Thesis, Faculty of Management University of Economics in Prague. Tutor Ing. Martin Musil, Jindřichův Hradec, 2010, 74 p. and 1 p. attachments. The thesis analyzes the economic crisis of 1929 and the similarity of the current economic crisis. Thesis will also focus on unemployment and living …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Martin Musil
  • Reader: Martin Luštický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25332