Bc. Ondřej Pražák

Diplomová práce

Archetyp hrdiny Vančurových Obrazů z dějin národa českého

The Archetyp of the Hero in Vančura's Work Obrazy z dějin národa českého
Anotace:
Práce je věnována archetypu hrdiny v konkrétním díle spisovatele Vladislava Vančury a specifickým způsobům jeho zobrazení. Vychází z teorií literární postavy jako proměnlivého a vyvíjejícího se fenoménu v závislosti na tvorbě příběhu. Ve druhé části detailně zobrazuje jednotlivé postavy a konfrontuje je s aplikací daných teorií. Tato část sleduje genezi konkrétních postav, jejich pozici v příběhu a …více
Abstract:
The work is dedicated to the hero archetype in particular work of writer Vladislav Vančura and specific ways of viewing it. Based on the theory of literary figures such as variable and evolving phenomenon depending on the creation story. The second part shows in detail the characters and confronts them with the application of the theories. This section follows the genesis of specific characters, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pražák, Ondřej. Archetyp hrdiny Vančurových Obrazů z dějin národa českého. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury